• Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen
Door Handles & Accessories

meysan menteşe

Sektörün önde gelen firmalarından b r s olan MEYSAN, 1977 yılından günümüze kadar kapı ve pencereler ç n kapı kolu, p r nç, çel k, paslanmaz ve alüm nyum menteşe; ev ve ofis mob lyaları ç n aksesuarlar üreten b r kuruluştur. Üret m m z ; 2.000 m2 kapalı alanda, konusunda b lg ve deney m sah b uzman b r ek p tarafından, en son teknoloj k gel şmelere uygun mak ne ve yöntemler kullanılarak gerçekleşt rmektey z. Standartlara göre üret len ürünler n yanı sıra, özel müşter şartnameler ve stekler ne göre de üret m yapılab lmekted r. Ürünler kullanıldığı ortama uygun renk seçenekler yle, uzun süre görünüm ve şlevler n kaybetmeyecek şek lde d zayn ed lmekte, üret m n her aşamasında ve özell kle de son kontroller sırasında modern test c hazların kullanılarak test ed l p, yüksek kal tede müşter ye ulaştırılması sağlanmış olmaktadır. Sah p olduğumuz ISO-9000 ve TSE belgeler m z yapmış olduğumuz ürünler n kal tes ne olan güven n fades d r.
Üret mde, dağıtımda, satış sonrası h zmette ve genel yönet m alanında sürekl yen lenen MEYSAN Türk ye'dek standartları yükseltmeye devam edecekt r.

evden eve nakliyat
fotokopi
prefabrik ev fiyatları
sopalı afiş
polikarbonat levha