• Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen
Door Handles & Accessories

Cevre Politikamız


Meysan Mentese Calısanları olarak dogal yasamı koruyacak uygun teknolojileri takip ederek, Cevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak, Cevrenin korunması iCin tUm imkânlarımızı kullanacagız.
Devamlı gelisme sUrecinde kanuni sartların takibi ve uygulanması dogal kaynakların korunması hammadde ve enerjinin UrUn kalitesini etkilemeden daha tasarruflu kullanılması imkânlar ölCUsUnde geri dönUsUm ve yeniden degerlendirilme, Calısanlarımızın Cevre konusunda egitilmesi ve bilinClendirilmesi firmamızın ana Cevre politikasıdır.
Uluslararası kurallar CerCevesinde, kaliteli yasam standartlarına uyumlu ortamlar getirecegimizi insan saglıgı ve gUvenligi iCin gerekli sartları imkânlarımızı dâhilinde yerine getirecegimizi, aldıgımız emaneti gelecek nesillere daha iyi sartlarda teslim etme gayretiyle tUm Calısanlar, tedarikCiler ve mUsterilerimizle birlikte Cevreyi ve kaliteyi koruyup gelistirecegimizi tUm kamuoyuna beyan ve taahhUt ederiz.
Calısanlarımızın saglık ve gUvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirecek is kazalarını önlemektir.
Gelecek kusaklara dogal ve yasanılası yasam alanları olusturmak iCin etkin bir sekilde Calısmak.prefabrik ev fiyatları
konteyner
prefabrik ev fiyatları
prefabrik ev fiyatları
prefabrik fabrika
kapı kolu
asansör