• Imagen
 • Imagen
 • Imagen
 • Imagen
 • Imagen
 • Imagen
Door Handles & Accessories

Kalite Politikamız

 

 • İlgili standartlara, teknik sartnamelere, idari ve mevzuat sartlarına uymak
 • Teknolojiyi yakından takip ederek UrUn ve Uretimde kullanmak
 • Uretimin her asamasında kalite kontrol sistemini sUrekli gelistirmek
 • MUsteri memnuniyetini sUrekli kılmak iCin mUsterilerin ihtiyaC ve beklentilerini dikkate almak
 • UrUn teslimini taahhUt edilen sUrede gerCeklestirmek
 • Calısanların is gUvenligini saglamak iCin yUrUrlUkte olan kanun ve yönetmeliklere uymak
 • Her seviyedeki Calısanlarına gerekli egitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.


 

 

prefabrik ev fiyatları
konteyner
prefabrik ev fiyatları
prefabrik ev fiyatları
prefabrik fabrika
kapı kolu
asansör